İngilizce

Erken çocukluk döneminde İngilizce öğrenmenin keyfini yaşıyoruz.

Müzik

Müzik derslerimiz ile çocuklarımızın ritm duygusunu geliştiriyoruz.

Drama

Çocuklarımız grup çalışması içinde yaşayarak - yaparak öğreniyorlar.

Değerler Eğitimi

Çocuklarımız değerlerini bu Eğitimimiz ile daha iyi kavrayıp hayatlarına tatbik edebiliyorlar.

Zeka Oyunları ve Satranç

Bu oyunlar çocuklarımızda problem çözebilme, karar verebilme, plan kurma, kıyaslama yapabilme, mücadele edebilme kazanımlarını sağlar.

Spor

Erken yaştan itibaren düzenli olarak devam ettirilen spor eğitimi çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekler.

Bilim

Okul öncesi yaştaki çocuklar bilime karşı ilgi duyarlar, basit deneyleri yaparlar ve bilimin yaşadığımız dünyanın daha iyi anlaşılmasına nasıl katkı sağladığını anlarlar.

Ahşap Atölyesi

Çocuklar bu tarz etkinliklerle neyle neyin yakışacağını; hangi renkle hangi rengin uyum sağladığını, ahşap boyama ve desenlendirmede hangi tekniklerin uygulanabileceğini, ve desenlerin nasıl ve ne şekilde transfer edilebileceğini öğrenmiş oluyorlar.

Montessori

Montessorri eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Matematik

Matematik becerisi dünyadaki birçok toplum ve eğitim politikaları tarafından ön planda tutulan bir beceridir. Bu beceriyi küçük yaşta birlikte geliştiriyoruz.

Türkçe

Türkçe’yi düzgün kullanmayı öğretmek, kitap sevgisini aşılamak, grupla birlikte hareket etme becerisini kazandırmak için branş derslerimiz ilk eğitimin en iyi adresi