Tiyatro

Tiyatro gezilerindeki temel amacımız kültürel etkinliklere katılabilmekten zevk almasını sağlamak.Sosyal öğrenme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca çocuklarımız belirli süresi olan etkinlikleri izleyebilme, toplu yerlerdeki kurallara uyabilme, estetik zevkini oluşturma gibi becerilerini geliştirir.

3D Sinema

Sinema gezilerindeki temel amacımız kültürel etkinliklere katılabilmekten zevk almasını sağlamak.Sosyal öğrenme becerilerini geliştirmektir. Ayrıca çocuklarımız belirli süresi olan etkinlikleri izleyebilme, toplu yerlerdeki kurallara uyabilme, estetik zevkini oluşturma gibi becerilerini geliştirir.

Müze Gezileri

Gelişim ve öğrenim çok yönlü sosyal ve kültürel çevreler içinde onlardan etkilenerek oluşur. Bu nedenle sosyal ve kültürel gelişimin bir parçası olan müzeler de yaptıkları faaliyetlerle çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel, dil gelişim ve becerilerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilim Gezileri

Bilim gezilerinin temel amacı; bilime ve bilimsel buluşlara ilgiyi artırmak, araştırma ve buluşlara katılmayı sağlamak ve öğrencileri bilimsel buluşların gerekliliğine inandırmaktır. Bu gezilerle çocuklarımızın bir bilim meraklısı haline getirmeyi amaçlıyor onlara keşfederken eğlenmeyi öğretiyor ve geleceğin bilim insanlarının temellerini atıyoruz.