Türkçe dil etkinliklerimizin temel hedefleri:

Minik insanlara

 • Türkçe’yi düzgün kullanmayı öğretmek,
 • kitap sevgisini aşılamak,
 • grupla birlikte hareket etme becerisini kazandırmak (birlikte oturma, okunan kitabı dinleme, arkadaşlarının duygu ve düşüncelerine saygı göstererek fikir alışverişinde bulunma vb.).

Minik insanların

 • kendilerini düzgün cümlelerle ifade etmelerini sağlamak,
 • hikâyelerden öğrendikleri ile çevrelerini tanımalarını kolaylaştırmak,
 • yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 • sözcük dağarcıklarını zenginleştirmek,
 • kelimeleri doğru telaffuz etmelerini sağlamak,
 • seslerinin tonunu ve hızını ayarlamalarını sağlamak,
 • kafiyeli kelimeler ve aynı-farklı sesle başlayan kelimeler üretebilmelerini sağlamak,
 • dinleme becerilerini geliştirerek dikkat sürelerini uzatmaktır.